Nl
Onze producten De vroede enveloppen
  • Persoonlijke orderbegeleider
  • Eigen productie
  • Anonieme levering

Milieu

FSC®-Certificatie

Sinds december 2007 heeft De Vroede Enveloppen het FSC® certificaat (FSC-C015269) behaald.
De Vroede Enveloppen werkt reeds lang aan milieuvriendelijke oplossingen.
Naast alle maatregelen die het al nam, is het behalen van het FSC® certificaat een logische stap.

FSC® staat voor “Forest Stewardship Council®“. Dit certificatiesysteem maakt het mogelijk om de herkomst van het papier te achterhalen en is de waarborg dat verantwoord bosbeheer aan de basis ligt van de hout- en papierproductie.

Het FSC® Chain of Custody (COC) certificaat stelt De Vroede Enveloppen in staat om enveloppen van gecertificeerd papier aan te kopen, te bedrukken en door te verkopen, zonder dat de controle van de productieketen onderbroken wordt.

Door gebruik te maken van een natuurlijke grondstof die onder toezicht van een controleorganisme staat, kunnen De Vroede Enveloppen en haar klanten bijdragen tot het in stand houden van onze bossen en ze zelfs vergroten en beter beheren.

www.fsc.be

Milieuvisie

De Vroede Enveloppen heeft voortrekkersrol op milieuvriendelijk produceren.

De Vroede Enveloppen investeerde al eerder in milieuvriendelijke systemen. Het koelen en verwarmen van de lucht gebeurt op een gezonde en energiebewuste manier. Daarvoor wordt grondwater vanop een diepte van 50 meter opgepompt. Water heeft op die diepte altijd dezelfde temperatuur, ongeveer 22 graden.
Dat grondwater wordt langs een warmtewisselaar geleid en gaat vervolgens terug naar het ondergrondse reservoir. Dat bevat trouwens miljoenen liters water.

De constante luchtstroom langs de warmtewisselaar wordt zo in de winter verwarmd en in de zomer gekoeld. Daarmee scoort De Vroede Enveloppen twee keer. Zo worden er elk jaar opnieuw de kosten gespaard voor klimatisering. Maar het systeem zorgt ook voor een constante ventilatie.

Zo creëert De Vroede Enveloppen op een milieubewuste manier een aangename werkomgeving. En bovendien is het energiebesparend.

Milieu en innovatie

CO2-neutraal produceren

Sinds januari 2009 zijn de bedrijven binnen het Mayer-Kuvert-network door het onafhankelijke instituut ClimatePartner gecertificeerd om CO2-neutrale enveloppen te produceren. Vanwege meerdere maatregelen is de huidige CO2-uitstoot tijdens productie al teruggebracht tot een minimum. De overgebleven uitstoot wordt middels de aankoop van ecologisch hoogwaardige certificaten gecompenseerd. Met de aankoop van deze certificaten financieren wij milieubesparende projecten zoals bijvoorbeeld waterkrachtcentrales en windenergieparken, die op hun beurt er weer toe bijdragen dat er minder CO2 in de atmosfeer terecht zal komen. Een zeer effectieve en wereldwijd geaccepteerde handelswijze.

Milieuvriendelijke inkten

Nog een sterk vervuilende factor waar De Vroede Enveloppen een oplossing voor heeft gerealiseerd, zijn de inkten. Er worden nu uitsluitend oplosmiddelvrije inkten gebruikt. Deze inkten zijn niet alleen ecologischer, ze drogen ook sneller. Eigenlijk is het een proces van verharding. Voordelen hiervan zijn een snellere verwerking en een zuiniger inktgebruik.

Groene stroom

De Vroede Enveloppen werkt al sinds 2009 als eerste drukkerij in Europa 100% op groene stroom. De Vroede Enveloppen haalt zijn stroom uit 5000 m² zonnepanelen waar voldoende stroom uitkomt om de drukpersen te doen draaien zonder CO2 uitstoot! In totaal beschikken we dus over 3.700.000 kWh groene stroom en naar milieu toe is dit niet alles. Ook zijn er twee waterzuiveringsputten die zorgen voor filtering en zuivering van lozingswater.

Zuiver water

De Vroede Enveloppen beschikt over een eigen waterzuiveringsinstallatie. Die installatie is volledig gebaseerd op biologische zuivering: bacteriën ‘eten’ de schadelijke stoffen. Daardoor is alle geloosde water zuiver, zowel sanitair als regenwater.

Bezig met verwerken

Een ogenblik geduld aub., uw aanvraag wordt verwerkt.